به وب سايت آرسین شیمی خوش آمديد
اعتماد شما افتخار ماست
محیط کشت سویابین کازئین دایجست آگار
محیط کشت سویابین کازئین دایجست آگار از کمپانی HIMEDIA در بسته بندی 500 گرمی
soyabean casein digest agar
code: M290
volume: 500g
company: HIMEDIA

0


محیط کشت سویابین کازئین دایجست آگار
محیط کشت سویابین کازئین دایجست آگارShare تاريخ: 1397/08/14 مشاهده : 2416
همکاران ما :