به وب سايت آرسین شیمی خوش آمديد
اعتماد شما افتخار ماست
مواد آزمایشگاهی ایرانی
فروش مواد و حلال های شیمیایی در بسته بندیهای 1 لیتری، 2.5 لیتری، 5 لیتری، 10 لیتری، 20 لیتری و بالک

فروش مواد جامد شیمیایی در بسته بندیهای 100 گرمی، 200 گرمی، 250 گرمی، 500 گرمی، 1000 گرمی و بالک


0


مواد آزمایشگاهی ایرانی
مواد آزمایشگاهی ایرانی

لیست مواد شیمیایی مایع

متانول USP
متانول GR
متانول کروماتوگرافی
متانول اسپکتروسکوپی
تولوئن USP
زایلین- مخلوط ایزومرها
فرمالین 37%
2-پروپانول
پارافین مایع داروئی
آب اکسیژنه 35%
اتیل استات
اتیلن گلایکول
دی کلرومتان
گلیسیرین
پروپیلن گلایکول
بوتیل استات
کلروفرم 99%
ان هگزان
آب ژاول
سولفوریک اسید
دی اتیل اتر
1 بوتانول
آب مقطر(2بار تقطیر)

لیست مواد شیمیایی جامد
پتاسیم پرمنگنات
پتاسیم دی کرومات
پتاسیم کلراید
پتاسیم یداید
پتاسیم پرسولفات
پتاسیم فلوراید
پتاسیم هیدروکساید
پتاسیم نیترات
منیزیم کربنات
مس سولفات 5 آبه
آهن سولفات 7 آبه
منیزیم سولفات 7 آبه
EDTA
سولفات روی 1 آبه
سدیم استات 3 آبه
سدیم کلراید
سدیم نیترات
سدیم نیتریت
سدیم سولفیت
تری سدیم سیترات
سدیم بنزوات
سدیم هیدروکساید گرانول
سدیم لوریل سولفات
دی سدیم هیدروژن فسفات
سدیم دی  هیدروژن فسفات
سیلیکاژل
بنتونیت
تری سدیم فسفات
سدیم هیدروژن کربنات
سدیم سولفات خشک
سدیم سولفات 10 آبه
دی بازیک کلسیم فسفات
مونو بازیک کلسیم فسفات
سدیم کربنات خشک
سولفات روی 2 آبه
کلرور مس 2 آبه


Share تاريخ: 1397/04/10 مشاهده : 2421
همکاران ما :