به وب سايت آرسین شیمی خوش آمديد
اعتماد شما افتخار ماست
ترازوی رادوگ RADWAG لهستان
 ترازوی دابل رنج یکصد هزارم (0.00001 و 0.0001) گرم محفظه دار کشویی با کالیبراسیون داخلی با ظرفیت 60، 82 و 220 گرم

 ترازوی یکدهزارم (0.0001) گرم محفظه دار کشویی با کالیبراسیون داخلی و خارجی با ظرفیت 210، 310، 160 و 110گرم

 ترازوی دابل رنج یک هزارم و یکصدم (0.001 و 0.01) گرم محفظه دار با کالیبراسیون داخلی و خارجی با ظرفیت 200 تا 2000 گرم

 ترازوی یکهزارم (0.001) گرم محفظه دار با کالیبراسیون داخلی و خارجی با ظرفیت های 750، 510 و 1000 گرم

ترازوی یکصدم (0.01) گرم با کالیبراسیون خارجی با ظرفیت های 1200، 2100، 3500، 4500، 6000 گرم

ترازوی یکدهم (0.1) گرم با کالیبراسیون خارجی تا 6 کیلوگرم

ترازوی رطوبت سنج با ظرفیت های 50، 110 و 210 گرم


0


ترازوی رادوگ RADWAG لهستان
ترازوی رادوگ RADWAG لهستان


 

Share تاريخ: 1397/02/22 مشاهده : 1841
همکاران ما :