به وب سايت آرسین شیمی خوش آمديد
اعتماد شما افتخار ماست
تجهیزات کمپانی ADWA
فروش مولتی پارامتر ( pH، هدایت، TDS، و دما) رومیزی مدل AD8000
فروش pH متر- یون متر رومیزی مدل AD102
فروش pH متر رومیزی مدل AD1000
فروش هدایت و TDS متر رومیزی مدل AD3000
فروش pH متر پرتابل ضد آب مدل AD132 و AD130
فروش هدایت و TDS متر پرتابل ضد آب مدل AD332 و AD330
فروش اکسیژن متر پرتابل ضد آب مدل AD630
فروش pH متر قلمی ضد آب مدل AD14 و AD12 و AD11
فروش هدایت و TDS متر قلمی ضد آب مدل AD31
فروش الکترود شیشه ای pH
فروش الکترود هدایت TDS و دما
الکترود استیل دما
الکترود شیشه ای ORP
الکترود مخصوص اکسیژن
فروش محلول های استاندارد بافر 4، 7 و 10 در بطری و ساشت
فروش محلول های استاندارد هدایت 146.9، 1413 و 12880 میکروزیمنس
 فروش محلول Zero oxygen

0


تجهیزات کمپانی ADWA
تجهیزات کمپانی ADWA


  


Share تاريخ: 1397/02/22 مشاهده : 2018
همکاران ما :