به وب سايت آرسین شیمی خوش آمديد
اعتماد شما افتخار ماست
سل اسپکت(کووت)

کــووت‌هــا مـحـفـظــه‌هــای شـفــافــی هـستنـد کـه مـحـلـول مـورد آزمـایـش در آن ریـخـتـه شـده و در جایگاه خاص خود که در مسیر نور تکرنگ تعبیه شده است قرار می‌گیرد. کووت‌ها با توجه به نوع مصرف، جنس، شکل و حجم متفاوتی دارند. برای مـحـلــول‌هــای اسـیــدی و قـلـیــایـی از کـووت‌هـای مـخـصوص شیشه‌ای و برای طول موج‌های زیر ۳۲۰ نـانـومـتـر از لـولـه کوارتز یا پلاستیک استفاده می‌شود

spectrophotometer cell , سل اسپکت , کووت , سل تالامتری , سل ساده , میکروسل , فروش انواع سل های دستگاه اسپکتروفتومتر , فروش سل ساده با درب Lid , فروش میکروسل دیواره مشکی با درب Lid , فروش میکروسل دیواره سفید با درب Lid , فروش سل 2 سانت با درب Lid , فروش سل 5 سانت با درب Lid , فروش سل 10 سانت با درب Lid , فروش سل چهار طرف شفاف با درب Lid , فروش سل ساده با درب Stopper , فروش سل تالامتری , فروش میکروسل دیواره مشکی با درب Stopper , فروش سل چهار طرف شفاف با درب Stopper , فروش انواع کوت و میکروکوت


0


سل اسپکت(کووت)
سل اسپکت(کووت)

لیست کووت های وارداتی
Share تاريخ: 1395/08/13 مشاهده : 3497
همکاران ما :